HISTORIA

1950
GAM-1

Doświadczalny komputer zerowej generacji opracowany przez Zdzisława Pawlaka. Pierwszy komputer powstały w Grupie Aparatów Matematycznych (GAM) Państwowego Instytutu Matematycznego w Warszawie w 1950 r. Nie był jednak nigdy stosowany do obliczeń praktycznych, służył wyłącznie do celów dydaktycznych. Podobny, przekaźnikowy komputer dydaktyczny powstał w 1959 r. w Wojskowej Akademii Technicznej.

1953
ARR - Analizator Równań Różniczkowych

Analizator Równań Różniczkowych

Komputer analogowy, pierwszy elektroniczny komputer zbudowany w Polsce w 1953 roku. Skonstruowała go Grupa Aparatów Matematycznych przy Państwowym Instytucie Matematycznym w Warszawie, pod kierunkiem Leona Łukaszewicza. Twórcom maszyny ARR przyznano w 1954 roku Nagrodę Państwową II stopnia w dziale nauki.

1954
ARAL - Analogowy Analizator Równań Algebraicznych Liniowych


Skonstruowane przez K. Bochenka z GAM prototypy komputera analogowego do rozwiązywania układów równań (niekoniecznie liniowych) metodą kolejnych przybliżeń. Wykonano 3 wersje (ARAL-1, ARAL-2 i ARAL-3) mogące rozwiązywać układ 8-12 równań.

1955
EMAL-1 - Elektroniczna Maszyna Automatycznie Licząca

EMAL-1
Doświadczalny komputer pierwszej generacji Romualda Marczyńskiego pod względem organizacyjnym wzorowany na angielskim EDSAC. Powstawał w Grupie Aparatów Matematycznych (GAM) Państwowego Instytutu Matematycznego w Warszawie w latach 1953-55.

1957
EMAL-2 - Elektroniczna Maszyna Automatycznie Licząca

EMAL-2
Komputer Romualda Marczyńskiego. Ponadto w budowie uczestniczyli: Kazimierz Bałakier, Lesław Niemczycki i Andrzej Harland oraz technicy: Henryk Furman, Gustaw Sliwicki, Stefan Kostrzewa i Zbigniew Grzywacz. Powstał w Grupie Aparatów Matematycznych (GAM) Państwowego Instytutu Matematycznego w Warszawie w latach 1957–58. Pierwszy zbudowany w Polsce elektroniczny komputer cyfrowy wykorzystywany do obliczeń praktycznych. Pierwszy komputer Centrum Obliczeniowego PAN.

1958
XYZ - Uniwersalna Maszyna Cyfrowa

XYZ

Pierwsza Uniwersalna Maszyna Cyfrowa należąca do rodziny wczesnych komputerów, która została zbudowana i uruchomiona w Polsce. Wyprzedziła o kilka miesięcy EMAL-2, natomiast wcześniejszy EMAL nie został w pełni uruchomiony.

1959
AKAT-1

AKAT-1 - komputer analogowy polskiekomputery.pl
Pierwszy na świecie tranzystorowy analizator równań różniczkowych (komputer analogowy), konstrukcji Jacka Karpińskiego, wykonany przez Instytut Automatyki Polskiej Akademii Nauk w 1959 r.

1960
UMC-1

UMC-1

Uniwersalna Maszyna Cyfrowa – pierwszy komputer produkowany seryjnie przez Elwro od 1962 r. Elwro wyprodukowało i uruchomiło 25 szt. maszyn seryjnych, w tym jedną na eksport na Węgry. Był to lampowy komputer pierwszej generacji opracowany w Zakładzie Konstrukcji Telekomunikacyjnych i Radiofonii Politechniki Warszawskiej (prototyp z 1960 r.

1960
ZAM-2

ZAM-2

Polski komputer pierwszej generacji zbudowany na lampach, wersja produkcyjna polskiego komputera XYZ. Przeznaczony przede wszystkim do obliczeń numerycznych był także używany do przetwarzania danych np. w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA, a w NRD współpracował z maszynami analitycznymi. Wyprodukowano 12 szt. w wersjach: Alfa, Beta i Gamma.

1960
ODRA 1001

Odra 1001
Komputer skonstruowany jako pierwszy w Zakładach Elektronicznych ELWRO. Nazwę komputera zainspirowała rzeka Odra przepływająca przez Wrocław, a liczba 1000 symbolizowała zbliżająca się tysięczną rocznicę powstania państwa polskiego. Model maszyny został skonstruowany w oparciu o technikę lampową. Wyprodukowano tylko jedną sztukę.

1961
ZAM-21

ZAM-21
ZAM-21 (Alfa) – doświadczalny komputer IMM rozwijany i budowany równolegle z ZAM-3, a produkowany w Elwro w latach 1961−64.

1961
ODRA 1002

W  grudniu 1961 roku ukończono montaż maszyny ODRA 1002, a w czerwcu 1962 roku ukończono jej uruchomienie. Wyprodukowano jeden egzemplarz maszyny.

1962
ZAM-3

ZAM-3

ZAM-3 (ZAM-3M) – doświadczalny komputer IMM budowany w latach 1961–64; rozwinięcie technologii EMAL-2. Zarzucony ze względu na małą niezawodność i skomplikowaną budowę.

1962
ODRA 1003


Maszyna drugiej generacji (technika tranzystorowa). Model został wykonany w 1962 roku, a prototyp w 1963 roku. w 1963 roku została również uruchomiona produkcja pamięci bębnowej, która stanowiła pamięć zewnętrzną maszyny cyfrowej ODRA 1003. Produkcję seryjną uruchomiono w 1964 roku. W latach 1964-1965 wyprodukowano 42 sztuki, w tym 10 sztuk wyeksportowano.

1963
ZAM-41

ZAM-41
Pierwszy polski komputer do przetwarzania danych zaprojektowany w Instytucie Maszyn Matematycznych (IMM) w Warszawie, a produkowane przez Zakład Doświadczalny Instytutu. Był jedynym produkowanym seryjnie modelem rodziny komputerów do przetwarzania danych opracowanym przez IMM na polecenie rządu z roku 1961.

1965
KAR-65

Jacek Karpiński ze swoim zespołem przy komputerze KAR-65. Lata 60-te, Warszawa, Polska. Zdjęcie z archiwum Doroty Karpińskiej
KAR-65 został zaprojektowany przez mgr inż. Jacka Karpińskiego w roku 1965 na zlecenie Dyrektora IFD Profesora Jerzego Pniewskiego, dla przetwarzania danych o cząstkach elementarnych materii, uzyskiwanych ze zdjęć z CERN – Genewa. Technika realizacyjna: polskie tranzystory i diody w funktorach logicznych, opracowanych w Pracowni – 65000 elementów. Maszyna miała unikalną strukturę : sterowanie asynchroniczne (bez zegara) złożone z pięciu automatów skończonych,  dwa arytmometry, układowo realizowane działania zmiennoprzecinkowe, wykonywała 100000 operacji na sekundę. Pamięć zewnętrzna bębnowa.

1965
UMC-10

UMC-10

Uniwersalna Maszyna Cyfrowa – polski komputer tranzystorowy opracowany i wykonany w 3 egzemplarzach na Politechnice Warszawskiej (prototyp uruchomiony w 1965 r.). Wersja tranzystorowa komputera UMC-1.

1966
ANOPS-1 - Analizator Okresowych Przebiegów Szumowych

Seria polskich, specjalizowanych komputerów przeznaczonych do wspomagania badań z dziedziny biomedycyny, konstruowanych na Wydziale Elektroniki w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej (obecnie Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych), współpracowano przy tym z Akademią Medyczną w Warszawie. Kierownikiem zespołu konstruującego te urządzenia był prof. Konrad Fiałkowski. ANOPS-1 oparty był na lampach elektronowych.

1966
GEO-1 PROTOTYP

GEO-1
Rodzina małych, specjalizowanych komputerów do obliczeń inżynierskich, pierwotnie geodezyjnych. Opracowana w Katedrze Budowy Maszyn Matematycznych Politechniki Warszawskiej przy współudziale Instytutu Geodezji i Kartografii.

1966
ODRA 1013

W czerwcu 1965 roku powstał prototyp ulepszonej ODRY 1003 o nazwie ODRA 1013. Została wdrożona do produkcji seryjnej w 1966 roku. W latach 1966-1967 wyprodukowano 84 egzemplarze tego komputera, z czego 49 maszyn zostało wyeksportowane.

1966
ODRA 1103

Odra 1103

Komputer powstał na zamówienie Ministerstwa Przemysłu Maszynowego. Miała to być maszyna arytmetyczna współpracująca z maszynami analitycznymi. ODRA 1103 posiadała rozszerzoną pamięć ferrytową oraz systemową pamięć bębnową. Prototyp został wykonany w końcu 1966 r, a w styczniu 1967 roku skierowany do produkcji. Wyprodukowano 64 egzemplarze, z czego 8 sztuk wyeksportowano do Czechosłowacji.

1967
ELWAT

ELWAT
Rodzina komputerów analogowych skonstruowanych w Wojskowej Akademii Technicznej i produkowanych przez zakład Elwro we Wrocławiu od 1967 r. Przeznaczone do rozwiązywania równań różniczkowych i symulacji procesów. Na przełomie lat 60. i 70. znacznie szybsze i tańsze od komputerów cyfrowych. Ich rozwinięciem był komputer analogowo-cyfrowy WAT 1001.

1967
ODRA 1204


Tranzystorowy komputer drugiej generacji skonstruowany i produkowany w Zakładach Elektronicznych Elwro od 1967 roku. Komputer przeznaczony był do obliczeń naukowo-technicznych i sterowania procesami technologicznymi w czasie rzeczywistym. Była pierwszym polskim komputerem mikroprogramowanym o całkowicie zmienionej logice i konstrukcji w porównaniu do wcześniejszych komputerów Odra. Wprowadzono tranzystory krzemowe, a lutowane połączenia między gniazdami zastąpiono owijanymi. Zachowano jedynie technologię.

1968
GEO-2

GEO-2
Był to komputer produkowany seryjnie w latach 1968-1970 z poprawkami GEO-1. Wyprodukowano 11 sztuk.

1968
ODRA 1304


Tranzystorowy komputer drugiej generacji skonstruowany w latach około 1968-1969 w Zakładach Elektronicznych Elwro we Wrocławiu; w roku 1970 wyprodukowano pierwszych 8 egzemplarzy, a potem do 1973 w kolejnych latach: 25, 37 i 20 szt., łącznie 90. Maszyna zgodna logicznie i programowo z ICL 1904, wyposażana w system operacyjny EXEC z nakładką GEORGE 2 albo GEORGE 3 i narzędzia ICL do tworzenia aplikacji. Podczas publicznej prezentacji w 1970 okazała się szybsza niż ICL 1904. Była także o prawie połowę mniejsza niż ICL 1904 oraz zużywała mniej energii elektrycznej i wydzielała mniej ciepła.

1970
K-202

Jacek Karpiński przy polskim minikomputerze K-202.
Polski 16-bitowy minikomputer opracowany i skonstruowany przez inż. Jacka Karpińskiego z zespołem w latach 1970–1973. Był to pierwszy polski komputer zbudowany z użyciem układów scalonych w kooperacji polskich zakładów zjednoczenia MERA, m.in. Metronex, z firmami z Wielkiej Brytanii: Data-Loop oraz MB Metals.

1970
GEO-20

GEO-20
Produkowany w latach 1970-1973 poprawiony komputer GEO-2. Wyprodukowano 7 sztuk.

1970
MKJ-25

Minikomputer zaprojektowany i produkowany głównie jako podstawa budowy komputerowych systemów sterowania procesami technologicznymi, a także do wykonywania obliczeń numerycznych.

1971
ANOPS-10

ANOPS-10 oparty na tranzystorach.

1971
ODRA 1305

Odra 1305
Odra 1305 – polski komputer trzeciej generacji serii Odra, produkowany seryjnie od 1973 w Zakładach Elektronicznych Elwro we Wrocławiu; prototyp komputera powstał w 1971.

1972
ODRA 1325

Odra 1325
Komputer III generacji (układy scalone) będący udoskonaloną wersją Odry 1305. Wersja 1325 posiadała wiele urządzeń wejścia-wyjścia co czyniło ją elastyczną w użytkowaniu. Jednostka centralna wyposażona była w pamięć o pojemności od 32 do 128 24-bitowych ksłów. Do komputera można było podłączyć zewnętrzne urządzenia przez 16 kanałów, w tym jeden multiplekserowy. Do komputera tego pasowały moduły ze standardowym złączem Odry 1304 jak i ICL 1900. Oprogramowanie kompatybilne z Odrą 1304 i 1305.

1973
R-32


R-32 (EC 1032, początkowa nazwa R-30) – polski komputer z rodziny RIAD, programowo zgodnych z rodziną IBM 360, produkowany seryjnie w zakładach elektronicznych Elwro od 1975 r. (seria prototypowa w 1974 r.).

1973
MOMIK 8B

Momik 8b
8-bitowy minikomputer produkcji polskiej, zbudowany na układach scalonych TTL. Opracowany przez Instytut Maszyn Matematycznych w 1973 r., a produkowany seryjnie przez Zakład Systemów Minikomputerowych MERA od 1974 r. i stosowany w serii MERA 300.

1974
MERA 300

mgr inż. Wojciech Patkaniowski przy minikomputerze Mera 300 - 20 luty 1976 - polskiekomputery.pl
W 1973 r. opracowano w Polsce minikomputer ośmiobitowy MOMIK 8B (Mera). Na bazie tego opracowania rozpoczęto w 1974 r. produkcję MERA 300 (Mera ZSM). Polski minikomputer o 8-bitowej architekturze, a także nazwa serii komputerów stanowiących kolejne rozwinięcia komputera MERA 300.

1975
ANOPS-101

ANOPS-101
ANOPS-101 oparty na układach scalonych.

1975
MKJ-28

Nazwa prototypu minikomputera III generacji o 16-bitowym słowie maszynowym, który produkowany był od 1975 roku, początkowo jako SMC-3, a następnie jako PRS-4.

1975
PRS-4


Uniwersalny, modułowy minikomputer III generacji o 16-bitowym słowie, zbudowany w oparciu o układy scalone podstawowej (SSI) oraz średniej (MSI) skali integracji.

1975
SMC-3

SMC-3 – seria informacyjna minikomputera PRS-4. Po uzyskaniu pełnej zgodności prototypu MKJ-28 z minikomputerem HP2114B. W połowie 1975 roku ZEG wyprodukował pierwsze podzespoły serii informacyjnej minikomputera SMC-3.

1976
MERA 400

Mera 400 - zestaw standardowy
Wzorowany na komputerze K-202 minikomputer produkcji polskiej. Produkowany w latach 1976-1987 w Zakładach Systemów Minikomputerowych MERA w Warszawie (ul. Łopuszańska 117/123).

1977
MERA 100

Mera 100
Minikomputer przeznaczony był głównie do automatyzacji prac biurowo-księgowych w przemyśle, handlu i bankowości. Skonstruowany jako samodzielne stanowisko pracy, a podstawowa konfiguracja off-line systemu zawierała drukarkę mozaikową DZM-180, klawiaturę alfanumeryczną, numeryczną i funkcyjną wraz z lampkami indykacyjnymi, pamięć kasetową PK-1, blok procesora.

1979
MERA-60


Polski mikrokomputer opracowany w drugiej połowie lat 70. XX wieku w Instytucie Systemów Sterowania w Katowicach. Bazowa wersja systemu produkowana była przez Centrum Naukowo-Produkcyjne Systemów Sterowania MERASTER, a generalnym dostawcą systemu było Biuro Generalnych Dostaw CNPSS. Seryjną produkcję systemu rozpoczęło w 1979 r.

1979
MERA 200

Mera 200
Minikomputer był konstrukcją w całości zaprojektowaną w biurze konstrukcyjnym Zakładów Mechaniczno-Precyzyjnych „Mera-Błonie”. Zbudowany na bazie procesora Intel 8080/8085. Miał szerokie zastosowanie (księgowość, lista płac, gospodarka materiałowa, a także w sterowaniu procesami przemysłowymi czy obliczeniach inżynierskich

1979
PEM Neptune 184

PEM Neptune 184
Komputer Neptune 184 produkowany był w Pracowni Elektroniki Medycznej w Warszawie. Komputer używany był do sterowania trójosiowego spektrometru neutronów TKSN-420 przy kanale numer 9 reaktora atomowego EWA w Świerku.

1981
PSPD-90

PSPD 90
Programowana Stacja Przetwarzania Danych – 8-bitowy mikrokomputer produkowany w MERA-KFAP w Krakowie w latach 80. XX wieku, bazujący na mikroprocesorze Intel 8080. W 1985 szacunkowa liczba instalacji komputera w kraju wynosiła 3000.

1982
MERA-80

MERA-80 – system mikrokomputerowy przeznaczony do budowy systemów czasu rzeczywistego i kontrolno-pomiarowych. System produkowany był w Zakładzie doświadczalnym MERASTER w Zabrzu na podstawie opracowania stworzonego w Instytucie Systemów Sterowania w Katowicach. Jednostka centralna była budowana w oparciu o procesor zgodny z procesorem 8080. System budowany był w formie modułowej (kaset) w standardzie IEC-297 (19″), w których pomieścić można do 24 pakietów.

1983
GEO-3

Mikrokomputer produkowany w latach 1983-1986. Wyprodukowano 10 sztuk. 7 do 1985 roku i 3 w 1986 roku.

1983
ELWRO 500

Elwro 500

Elwro 500 (z wersjami Elwro 513 i Elwro 523) – 8-bitowy mikrokomputer przeznaczony do prac biurowych produkowany w Zakładach Elektronicznych Elwro od 1983 roku. Jego rozwinięciem był komputer Elwro 600.

Elwro 500 wyposażono w MCY7880 (sklonowany w Polsce 8-bitowy procesor Intel 8080). Układ ten był jedynym kiedykolwiek produkowanym w Polsce mikroprocesorem[1]. Mikrokomputer Elwro 500 był też pierwszym seryjnie produkowanym mikrokomputerem przez Elwro[2].

1983
SM4


SM4 to polski minikomputer, logiczny odpowiednik PDP-11, ze względu na kłopoty z COCOM-em, produkowany głównie na elementach krajowych. Produkowany od 1983 roku.

1983
MERITUM I
Mikrokomputer Meritum I - polskiekomputery.pl

Meritum 1 – 8-bitowy mikrokomputer domowy z procesorem ZiLOG Z-80 produkowany przez zakłady Mera-Elzab w Zabrzu. Był to pierwszy model z serii komputerów Meritum.

1984
COBRA-1

Cobra-1
8-bitowy mikrokomputer domowy i przemysłowy z procesorem ZiLOG Z-80A przeznaczony do samodzielnej budowy. Schemat i opis komputera był publikowany w czasopiśmie Audio Video, począwszy od numeru 1/84. Z powodu długiego okresu publikacji (Audio Video było wtedy kwartalnikiem) konstrukcja zestarzała się jeszcze przed jej zakończeniem. Ze względu na dokładny opis, komputer był wykonany w wielu odmianach i wykorzystywany np. jako sterownik stacji pomiarowej pola hydrodynamicznego okrętów.

1984
RTDS-8

RTDS-8
Real-Time Development System for 8-bit microprocesors – mikrokomputerowy system uruchomieniowy, przeznaczony do wspomagania procesu uruchamiania 8-bitowych, prototypowych systemów mikrokomputerowych, pakietów lub oprogramowania oraz do ich testowania.

1984
MERA KFAP MK45

8-bitowy mikrokomputer przeznaczony do prac biurowych produkowany od 1984 w MERA-KFAP w Krakowie pracujący z systemem operacyjnym CP/M 2.2.

1985
MISTER Z80

Mikroprocesorowy sterownik przemysłowy produkowany w latach 1985-1989 w Zakładach Elektroniki Górniczej w Tychach. W latach 1987-1988 rozpoczęto wprowadzanie nowego systemu miSTER Z80/ComPAN.

1985
MX-16

MX-16
Polski minikomputer będący następcą Mery 400, produkowany w latach 1985-1988 przez Przedsiębiorstwo Zagraniczne Amepol. Zachowywał pełną kompatybilność wsteczną z Merą 400. Ze względu na pełną kompatybilność, moduły opracowane dla MX-16 były również instalowane w istniejących komputerach Mera 400. Komputer w założeniach miał współpracować również z terminalami graficznymi, planowane były też jego zastosowania w medycynie (tomografia, rezonans magnetyczny). Wyprodukowanych zostało około 20 egzemplarzy.

1985
COMPAN 8

ComPAN 8

Ośmiobitowy mikrokomputer produkowany w latach osiemdziesiątych w zakładach MERA-ELZAB w Zabrzu. Zaprojektowany został w Zakładzie Systemów Automatyki Kompleksowej PAN (obecnie Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN ) w Gliwicach.

1985
ELWRO 600

Elwro 600
Elwro 600 – 8-bitowy mikrokomputer przeznaczony do prac biurowych produkowany przez Wrocławskie Zakłady Elektroniczne Mera-Elwro. Rozwinięcie komputera Elwro 500. Mikrokomputer Elwro 600 był też pierwszym mikrokomputerem 8 bitowym o budowie modułowej Elwro (wraz z Elwro 800). W komputerze zastosowano procesor MCY 7880 (odpowiednik i8080), monitor Neptun 150.

1985
ELWRO 800


Komputer i seria (rodzina) modeli komputerów oraz systemów komputerowych, opracowanych w latach osiemdziesiątych XX wieku przez Elwro. Wykonano egzemplarze prototypowe i wystawiennicze, lecz nie wdrożono tego modelu do seryjnej produkcji. Po raz pierwszy zaprezentowany został w 1985 roku na Międzynarodowych Targach Poznańskich, gdzie został nagrodzony złotym medalem. System miał zastąpić komputer Elwro 600.

1985
KUBUŚ 2


Komputer stworzony przez Zbigniewa Fidelusa, absolwenta Akademii Górniczo-Hutniczej i właściciela firmy Fideltronik. Był kompatybilny z ZX Spectrum, dysponował 64kB pamięci i miał wygodniejsza i trwalszą klawiaturę niż ZX Spectrum. Firma Fideltronik działa prężnie do dziś i zajmuje się szeroko pojętym projektowaniem i produkowaniem elektroniki.

1986
BOSMAN 8

Bosman 8 (ANC-4512) - polskiekomputery.pl
Ośmiobitowy mikrokomputer opracowany na Politechnice Gdańskiej w 1986 r. i produkowany w latach 1988-89 w Zakładzie Produkcji Doświadczalnej Sprzętu Elektronicznego w gdańskim Unimorze. Komputer współpracował z terminalem AN-2001 lub ANG-3001.

1986
ELWRO 700 Solum

Mikrokomputer edukacyjny zaprojektowany na konkurs ministerstwa. Był on, obok zwycięskiego komputera Elwro 800 Junior, jednym z 3 kandydatów na komputer edukacyjny. Można go nazwać komputerem pośrednim, w przeciwieństwie do Meritum miał mieć zgodność z ZX Spectrum. Jednakże w przeciwieństwie do Elwro 800 Junior miał znacznie zmienione rozwiązania techniczne i nie był w pełni kompatybilny. O jego przegranej w konkursie zdecydował również fakt braku rozwiązań sieciowych, a w związku z tym dostępu do drogich wówczas pamięci dyskowych i np. drukarki.

1986
R-34

R-34 (EC 1034) – polski komputer z rodziny RIAD-2, programowo zgodny z rodziną IBM 370 i RIAD-3, produkowany seryjnie w zakładach elektronicznych Elwro. Rozwinięcie komputera R-32.

1986
ELWRO 800 Junior

Elwro 800 Junior
8-bitowy mikrokomputer z procesorem Zilog Z-80 (klon 80A-CPU MME), zaprezentowany na Międzynarodowych Targach Poznańskich w roku 1986 i od tego też roku produkowany przez zakłady Elwro, głównie z przeznaczeniem dla szkół.

1986
MAZOVIA 1016
Mazovia 1016 - polskiekomputery.pl

Komputer osobisty produkowany w Polsce przez spółkę „Mikrokomputery” od roku 1986. Jest to klon komputera typu IBM PC. Powstał przy możliwie dużym wykorzystaniu elementów produkowanych w RWPG. Wykorzystywał kodowanie Mazovia.

1986
MAZOVIA 1032

32-bitowy (model pokazowy).

1986
UNIPOLBRIT 2086

Polski komputer domowy wzorowany na Timex 2068, produkowany we współpracy firmy polonijnej PZ Polbrit International i gdańskiej firmy Unimor z elementów sprowadzanych z Portugalii.

1986
MAZOVIA 2016AT PROTOTYP

16-bitowy – zgodny ze standardem IBM PC/AT (model pokazowy).

1986
KRAK-86


Profesjonalny mikrokomputer 16-bitowy kompatybilny z IBM PC, zaprojektowany w Krakowskiej Fabryce Aparatów Pomiarowych Mera KFAP.

1987
ELWRO 801AT

Elwro 801AT zdjęcie fabryczne
Komputer opracowany i produkowany pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku przez Elwro z Wrocławia. W swej istocie komputer był klonem komputera IBM PC/AT. W zakładach Elwro opracowano, jako oryginalną konstrukcję, jedynie płytę główną do tego komputera, oznaczoną jako E-801AT. Pozostałe elementy, jak również części elektroniczne do produkcji płyty głównej, były importowane z Tajwanu.

1988
POLTYPE

Poltype

8-bitowy mikrokomputer produkowany przez Cyfronex. Został opracowany wyłącznie do składu tekstów w zakładach poligraficznych. Był zgodny z architekturą IBM PC. Został zastąpiony przez program Cyfroset.