HISTORIA

1950
GAM-1

Doświadczalny komputer zerowej generacji opracowany przez Zdzisława Pawlaka. Pierwszy komputer powstały w Grupie Aparatów Matematycznych (GAM) Państwowego Instytutu Matematycznego w Warszawie w 1950 r. Nie był jednak nigdy stosowany do obliczeń praktycznych, służył wyłącznie do celów dydaktycznych. Podobny, przekaźnikowy komputer dydaktyczny powstał w 1959 r. w Wojskowej Akademii Technicznej.

1953
ARR - Analizator Równań Różniczkowych

Komputer analogowy, pierwszy elektroniczny komputer zbudowany w Polsce w 1953 roku. Skonstruowała go Grupa Aparatów Matematycznych przy Państwowym Instytucie Matematycznym w Warszawie, pod kierunkiem Leona Łukaszewicza. Twórcom maszyny ARR przyznano w 1954 roku Nagrodę Państwową II stopnia w dziale nauki.

1954
ARAL - Analogowy Analizator Równań Algebraicznych Liniowych

Skonstruowane przez K. Bochenka z GAM prototypy komputera analogowego do rozwiązywania układów równań (niekoniecznie liniowych) metodą kolejnych przybliżeń. Wykonano 3 wersje (ARAL-1, ARAL-2 i ARAL-3) mogące rozwiązywać układ 8-12 równań.

1955
EMAL-1 - Elektroniczna Maszyna Automatycznie Licząca

Doświadczalny komputer pierwszej generacji Romualda Marczyńskiego pod względem organizacyjnym wzorowany na angielskim EDSAC. Powstawał w Grupie Aparatów Matematycznych (GAM) Państwowego Instytutu Matematycznego w Warszawie w latach 1953-55.

1957
EMAL-2 - Elektroniczna Maszyna Automatycznie Licząca

Komputer Romualda Marczyńskiego. Ponadto w budowie uczestniczyli: Kazimierz Bałakier, Lesław Niemczycki i Andrzej Harland oraz technicy: Henryk Furman, Gustaw Sliwicki, Stefan Kostrzewa i Zbigniew Grzywacz. Powstał w Grupie Aparatów Matematycznych (GAM) Państwowego Instytutu Matematycznego w Warszawie w latach 1957–58. Pierwszy zbudowany w Polsce elektroniczny komputer cyfrowy wykorzystywany do obliczeń praktycznych. Pierwszy komputer Centrum Obliczeniowego PAN.

1958
XYZ - Uniwersalna Maszyna Cyfrowa

Pierwsza Uniwersalna Maszyna Cyfrowa należąca do rodziny wczesnych komputerów, która została zbudowana i uruchomiona w Polsce. Wyprzedziła o kilka miesięcy EMAL-2, natomiast wcześniejszy EMAL nie został w pełni uruchomiony.

1959
AKAT-1

Pierwszy na świecie tranzystorowy analizator równań różniczkowych (komputer analogowy), konstrukcji Jacka Karpińskiego, wykonany przez Instytut Automatyki Polskiej Akademii Nauk w 1959 r.

1960
UMC-1

Uniwersalna Maszyna Cyfrowa – pierwszy komputer produkowany seryjnie przez Elwro od 1962 r. Elwro wyprodukowało i uruchomiło 25 szt. maszyn seryjnych, w tym jedną na eksport na Węgry. Był to lampowy komputer pierwszej generacji opracowany w Zakładzie Konstrukcji Telekomunikacyjnych i Radiofonii Politechniki Warszawskiej (prototyp z 1960 r.).

1960
ZAM-2

Polski komputer pierwszej generacji zbudowany na lampach, wersja produkcyjna polskiego komputera XYZ. Przeznaczony przede wszystkim do obliczeń numerycznych był także używany do przetwarzania danych np. w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA, a w NRD współpracował z maszynami analitycznymi. Wyprodukowano 12 szt. w wersjach: Alfa, Beta i Gamma.

1960
ODRA 1001

Komputer skonstruowany jako pierwszy w Zakładach Elektronicznych ELWRO. Nazwę komputera zainspirowała rzeka Odra przepływająca przez Wrocław, a liczba 1000 symbolizowała zbliżająca się tysięczną rocznicę powstania państwa polskiego. Model maszyny został skonstruowany w oparciu o technikę lampową. Wyprodukowano tylko jedną sztukę.

1961
ODRA 1002

W  grudniu 1961 roku ukończono montaż maszyny ODRA 1002, a w czerwcu 1962 roku ukończono jej uruchomienie. Wyprodukowano jeden egzemplarz maszyny.

1962
ZAM-3

ZAM-3 (ZAM-3M) – doświadczalny komputer IMM budowany w latach 1961–64; rozwinięcie technologii EMAL-2. Zarzucony ze względu na małą niezawodność i skomplikowaną budowę.

1962
ODRA 1003

Maszyna drugiej generacji (technika tranzystorowa). Model został wykonany w 1962 roku, a prototyp w 1963 roku. w 1963 roku została również uruchomiona produkcja pamięci bębnowej, która stanowiła pamięć zewnętrzną maszyny cyfrowej ODRA 1003. Produkcję seryjną uruchomiono w 1964 roku. W latach 1964-1965 wyprodukowano 42 sztuki, w tym 10 sztuk wyeksportowano.

1963
ZAM-41

Pierwszy polski komputer do przetwarzania danych zaprojektowany w Instytucie Maszyn Matematycznych (IMM) w Warszawie, a produkowane przez Zakład Doświadczalny Instytutu. Był jedynym produkowanym seryjnie modelem rodziny komputerów do przetwarzania danych opracowanym przez IMM na polecenie rządu z roku 1961.

1965
UMC-10

Uniwersalna Maszyna Cyfrowa – polski komputer tranzystorowy opracowany i wykonany w 3 egzemplarzach na Politechnice Warszawskiej (prototyp uruchomiony w 1965 r.). Wersja tranzystorowa komputera UMC-1.

1966
ANOPS-1 - Analizator Okresowych Przebiegów Szumowych

Seria polskich, specjalizowanych komputerów przeznaczonych do wspomagania badań z dziedziny biomedycyny, konstruowanych na Wydziale Elektroniki w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej (obecnie Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych), współpracowano przy tym z Akademią Medyczną w Warszawie. Kierownikiem zespołu konstruującego te urządzenia był prof. Konrad Fiałkowski. ANOPS-1 oparty był na lampach elektronowych.

1966
GEO-1 PROTOTYP

Rodzina małych, specjalizowanych komputerów do obliczeń inżynierskich, pierwotnie geodezyjnych. Opracowana w Katedrze Budowy Maszyn Matematycznych Politechniki Warszawskiej przy współudziale Instytutu Geodezji i Kartografii.

1966
ODRA 1013

W czerwcu 1965 roku powstał prototyp ulepszonej ODRY 1003 o nazwie ODRA 1013. Została wdrożona do produkcji seryjnej w 1966 roku. W latach 1966-1967 wyprodukowano 84 egzemplarze tego komputera, z czego 49 maszyn zostało wyeksportowane.

1966
ODRA 1103

Komputer powstał na zamówienie Ministerstwa Przemysłu Maszynowego. Miała to być maszyna arytmetyczna współpracująca z maszynami analitycznymi. ODRA 1103 posiadała rozszerzoną pamięć ferrytową oraz systemową pamięć bębnową. Prototyp został wykonany w końcu 1966 r, a w styczniu 1967 roku skierowany do produkcji. Wyprodukowano 64 egzemplarze, z czego 8 sztuk wyeksportowano do Czechosłowacji.

1967
ELWAT

Rodzina komputerów analogowych skonstruowanych w Wojskowej Akademii Technicznej i produkowanych przez zakład Elwro we Wrocławiu od 1967 r. Przeznaczone do rozwiązywania równań różniczkowych i symulacji procesów. Na przełomie lat 60. i 70. znacznie szybsze i tańsze od komputerów cyfrowych. Ich rozwinięciem był komputer analogowo-cyfrowy WAT 1001.

1968
GEO-2

Był to komputer produkowany seryjnie w latach 1968-1970 z poprawkami GEO-1. Wyprodukowano 11 sztuk.

1970
K-202

Polski 16-bitowy minikomputer opracowany i skonstruowany przez inż. Jacka Karpińskiego z zespołem w latach 1970–1973. Był to pierwszy polski komputer zbudowany z użyciem układów scalonych w kooperacji polskich zakładów zjednoczenia MERA, m.in. Metronex, z firmami z Wielkiej Brytanii: Data-Loop oraz MB Metals. Według opinii dr. hab. Piotra J. Durki K-202 przewyższał pod względem szybkości pierwsze IBM PC oraz umożliwiał wielozadaniowość, wielodostępność i wieloprocesorowość.

1970
GEO-20

Produkowany w latach 1970-1973 oprawiony komputer GEO-2. Wyprodukowano 7 sztuk.

1970
MKJ-25

Minikomputer zaprojektowany i produkowany głównie jako podstawa budowy komputerowych systemów sterowania procesami technologicznymi, a także do wykonywania obliczeń numerycznych.

1971
ANOPS-10

ANOPS-10 oparty na tranzystorach.

1973
MOMIK 8B

8-bitowy minikomputer produkcji polskiej, zbudowany na układach scalonych TTL. Opracowany przez Instytut Maszyn Matematycznych w 1973 r., a produkowany seryjnie przez Zakład Systemów Minikomputerowych MERA od 1974 r. i stosowany w serii MERA 300.

1974
MERA 300

W 1973 r. opracowano w Polsce minikomputer ośmiobitowy MOMIK 8B (Mera). Na bazie tego opracowania rozpoczęto w 1974 r. produkcję MERA 300 (Mera ZSM). Polski minikomputer o 8-bitowej architekturze, a także nazwa serii komputerów stanowiących kolejne rozwinięcia komputera MERA 300.

1975
ANOPS-101

ANOPS-101 oparty na układach scalonych.

1975
MKJ-28

Nazwa prototypu minikomputera III generacji o 16-bitowym słowie maszynowym, który produkowany był od 1975 roku, początkowo jako SMC-3, a następnie jako PRS-4.

1975
PRS-4

Uniwersalny, modułowy minikomputer III generacji o 16-bitowym słowie, zbudowany w oparciu o układy scalone podstawowej (SSI) oraz średniej (MSI) skali integracji.

1975
SMC-3

SMC-3 – seria informacyjna minikomputera PRS-4. Po uzyskaniu pełnej zgodności prototypu MKJ-28 z minikomputerem HP2114B. W połowie 1975 roku ZEG wyprodukował pierwsze podzespoły serii informacyjnej minikomputera SMC-3.

1976
MERA 400

Wzorowany na komputerze K-202 minikomputer produkcji polskiej. Produkowany w latach 1976-1987 w Zakładach Systemów Minikomputerowych MERA w Warszawie (ul. Łopuszańska 117/123).

1977
MERA 100

Minikomputer przeznaczony był głównie do automatyzacji prac biurowo-księgowych w przemyśle, handlu i bankowości. Skonstruowany jako samodzielne stanowisko pracy, a podstawowa konfiguracja off-line systemu zawierała drukarkę mozaikową DZM-180, klawiaturę alfanumeryczną, numeryczną i funkcyjną wraz z lampkami indykacyjnymi, pamięć kasetową PK-1, blok procesora.

1979
MERA-60

Polski mikrokomputer opracowany w drugiej połowie lat 70. XX wieku w Instytucie Systemów Sterowania w Katowicach. Bazowa wersja systemu produkowana była przez Centrum Naukowo-Produkcyjne Systemów Sterowania MERASTER, a generalnym dostawcą systemu było Biuro Generalnych Dostaw CNPSS. Seryjną produkcję systemu rozpoczęło w 1979 r.

1981
PSPD-90

Programowana Stacja Przetwarzania Danych – 8-bitowy mikrokomputer produkowany w MERA-KFAP w Krakowie w latach 80. XX wieku, bazujący na mikroprocesorze Intel 8080. W 1985 szacunkowa liczba instalacji komputera w kraju wynosiła 3000.

1982
MERA-80

MERA-80 – system mikrokomputerowy przeznaczony do budowy systemów czasu rzeczywistego i kontrolno-pomiarowych. System produkowany był w Zakładzie doświadczalnym MERASTER w Zabrzu na podstawie opracowania stworzonego w Instytucie Systemów Sterowania w Katowicach. Jednostka centralna była budowana w oparciu o procesor zgodny z procesorem 8080. System budowany był w formie modułowej (kaset) w standardzie IEC-297 (19″), w których pomieścić można do 24 pakietów.

1983
GEO-3

Mikrokomputer produkowany w latach 1983-1986. Wyprodukowano 10 sztuk. 7 do 1985 roku i 3 w 1986 roku.

1983
SM4

SM4 to polski minikomputer, logiczny odpowiednik PDP-11, ze względu na kłopoty z COCOM-em, produkowany głównie na elementach krajowych. Produkowany od 1983 roku.

1984
COBRA-1

8-bitowy mikrokomputer domowy i przemysłowy z procesorem ZiLOG Z-80A przeznaczony do samodzielnej budowy. Schemat i opis komputera był publikowany w czasopiśmie Audio Video, począwszy od numeru 1/84. Z powodu długiego okresu publikacji (Audio Video było wtedy kwartalnikiem) konstrukcja zestarzała się jeszcze przed jej zakończeniem. Ze względu na dokładny opis, komputer był wykonany w wielu odmianach i wykorzystywany np. jako sterownik stacji pomiarowej pola hydrodynamicznego okrętów. Cobra-1 był wzorowany na ZX-81, ale nie był z nim zgodny.

1984
MERA KFAP MK45

8-bitowy mikrokomputer przeznaczony do prac biurowych produkowany od 1984 w MERA-KFAP w Krakowie pracujący z systemem operacyjnym CP/M 2.2.

1985
MISTER Z80

Mikroprocesorowy sterownik przemysłowy produkowany w latach 1985-1989 w Zakładach Elektroniki Górniczej w Tychach. W latach 1987-1988 rozpoczęto wprowadzanie nowego systemu miSTER Z80/ComPAN.

1985
MX-16

Polski minikomputer będący następcą Mery 400, produkowany w latach 1985-1988 przez Przedsiębiorstwo Zagraniczne Amepol. Zachowywał pełną kompatybilność wsteczną z Merą 400.

1986
BOSMAN 8

Ośmiobitowy mikrokomputer opracowany na Politechnice Gdańskiej w 1986 r. i produkowany w latach 1988-89 w Zakładzie Produkcji Doświadczalnej Sprzętu Elektronicznego w gdańskim Unimorze. Komputer współpracował z terminalem AN-2001 lub ANG-3001. Wyprodukowano tysiąc sztuk.

1986
ELWRO 800 Junior

8-bitowy mikrokomputer z procesorem Zilog Z-80 (klon 80A-CPU MME), zaprezentowany na Międzynarodowych Targach Poznańskich w roku 1986 i od tego też roku produkowany przez zakłady Elwro, głównie z przeznaczeniem dla szkół.

1986
MAZOVIA 1016

Komputer osobisty produkowany w Polsce przez spółkę „Mikrokomputery” od roku 1986. Jest to klon komputera typu IBM PC. Powstał przy możliwie dużym wykorzystaniu elementów produkowanych w RWPG. Wykorzystywał kodowanie Mazovia.

1986
MAZOVIA 1032

32-bitowy (model pokazowy).

1986
UNIPOLBRIT 2086

Polski komputer domowy wzorowany na Timex 2068, produkowany we współpracy firmy polonijnej PZ Polbrit International i gdańskiej firmy Unimor z elementów sprowadzanych z Portugalii.

1986
MAZOVIA 2016AT PROTOTYP

16-bitowy – zgodny ze standardem IBM PC/AT (model pokazowy).

1988
POLTYPE

8-bitowy mikrokomputer produkowany przez Cyfronex. Został opracowany wyłącznie do składu tekstów w zakładach poligraficznych. Był zgodny z architekturą IBM PC AT/XT. Został zastąpiony przez program Cyfroset.