LUDZIE

Bronisław Piwowar

Dr inż. Bronisław Piwowar ukończył w 1962 roku Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. W 1962 r. bezpośrednio po studiach rozpoczął pracę w ELWRO i odbył praktykę u prof. Antoniego Kilińskiego na Politechnice Warszawskiej, a następnie uczestniczył w uruchamianiu w ELWRO seryjnej produkcji komputerów UMC-1.

Od 1966 roku pracował w zespole logików projektujących i uruchamiających komputer ODRA 1204. W latach 1967-69 odbył szkolenia w firmie ICL (Manchester) w zakresie maszyn ICL serii 1900, będących wzorcem organizacyjnym i programowym komputerów ODRA serii 1300.

Na początku lat 70., jako dyrektor techniczny ELWRO opracował i wdrożył strategię równoległej pracy kilku zespołów konstrukcyjnych, co prowadziło do równoczesnej i wieloletniej produkcji komputerów ODRA 1325, ODRA 1305, R32, procesora telekomunikacyjnego i systemu sieciowego TELE JS.

W latach 1976-1979 prowadził w Instytucie Informatyki Politechniki Śląskiej wykłady „Organizacja maszyn cyfrowych i sieci komputerowych”. W 1976 r. otrzymał Nagrodę Państwową I stopnia w dziedzinie techniki za udział w konstrukcji i technologii wytwarzania procesorów III generacji: ODRA 1325, ODRA 1305 i R-32. W 1981 r. doktoryzował się.

Od 1982 roku, jako dyrektor naczelny Instytutu Maszyn Matematycznych w Warszawie, kierował opracowaniem i wdrożeniem do produkcji m.in. komputerów personalnych Mazovia 1016 i Mazovia 1032 oraz systemu sieciowego TELE SM.