ZMP MERA POLTIK Manipulator MMP 813

Czy w Polsce produkowano myszki komputerowe? Oczywiście! Od niedawna w mojej kolekcji znajduje się unikatowa polska myszka komputerowa ZMP MERA POLTIK MMP 813. Za przekazanie jej do kolekcji bardzo dziękuję Dariuszowi!

O samej myszy niewiele wiadomo. Próżno szukać o niej informacji w internecie. Jak zdążyłem się dowiedzieć, w rozmowie z głównym konstruktorem Zakładów Mechanizmów Precyzyjnych MERA POLTIK, elektronika myszki została zaprojektowana w Centrum Naukowo-Produkcyjnym Systemów Sterowania MERASTER w Katowicach, a mechanizm, produkcja oraz montaż leżał po stronie ZMP MERA POLTIK w Łodzi.

Myszka była oczywiście wzorowana na produktach zachodnich, ale konstruktorzy musieli dostosować się do bazy elementowej dostępnej w Polsce, oraz zmienić produkt tak, żeby ominąć opatentowane rozwiązania.

Myszka była produkowana w dwóch wariantach: dwuklawiszowym oraz trzyklawiszowym. Jak na myszkę komputerową… jest bardzo ciężka, najwięcej waży kulka. Używanie jej na dłuższą metę może być męczące. W dokumentacji komputera Mazovia (model MMP 813) oraz Elwro 804 (model MMP 823) istnieją tylko wzmianki na temat modeli myszek współpracujących z tymi komputerami.

Niestety nie zachowała się w MERA POLTIK dokumentacja do tego wyrobu. Z informacji, które uzyskałem, dokumentacja została zniszczona w 2010 roku, ale może któryś z konstruktorów z sentymentu ma gdzieś jeszcze jej kopię, chętnie bym ją pozyskał do kolekcji.

Myszki w owym czasie były bardzo drogie i produkowane głównie na eksport. Eksportem myszki zajmowała się warszawska firma Metronex.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek dodatkowe informacje na temat tej myszki, sprostowania lub uwagi, proszę o kontakt.

Mera-Poltik MMP813 polskiekomputery.pl